با عرض ادب به استحضار می رساند وبلاگ دین و زندگی 4  دارای پیام ایات

درس به درس و نمونه سئوالات تشــــــــــریحی می باشد ،امید است  مورد

 استفاده ی عزیزان فرزانه قرار گیرد.

http://bahar345.mihanblog.com/